Ohlašovací období 2021: „Co mám dělat, když mi někdo volá/píše…“

Počátkem roku 2021 opět dojde k zahájení ohlašovacího období, které potrvá až do konce března. Jedná se o ohlašování údajů do systému ISPOP, předpokládáme příjem přes 150 tisíc hlášení. Ohlašovací období vždy vyvolá komunikační tlak na naši agenturu ze strany uživatelů ISPOP, může se stát, že i Vás někdo v souvislosti s ohlášením kontaktuje (i když s tím nemáte nic […]

Read more

NOVÝ DOKUMENT V ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACI

Na vědomí všem zaměstnancům CENIA, do řídící dokumentace byl přidán nový dokument, ROZ 13–2020 Rozdělení výzkumných a projektových činností včetně určení koordinátorů. ROZ 13–2020 Rozdělení výzkumných a projektových činností včetně určení koordinátorů Toto oznámení se považuje za prokazatelné seznámení zaměstnance s vydáním interního předpisu a za zveřejnění ve smyslu § 301 odst. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Read more

Nové nástupy od 1. října 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, je mou milou povinností u nás přivítat tři nové kolegy, kteří naše řady posílili 1. 10. 2020. Do Oddělení zpracování a správy dat nastoupil pan Jaroslav Zítek, Oddělení odpadového a oběhového hospodářství posílila paní Alice Moravcová a Oddělení podpory společenské odpovědnosti Klára Krasnická, která je zástupem za Janičku Sajdokovou. Přeji jim hodně zdaru a ať se […]

Read more

NOVÝ DOKUMENT V ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACI

Na vědomí všem zaměstnancům CENIA, do řídící dokumentace byl přidán nový dokument, ROZ 11-2020 Ustanovení projektového týmu NERP. ROZ 11-2020 Ustanovení projektového týmu NERP Toto oznámení se považuje za prokazatelné seznámení zaměstnance s vydáním interního předpisu a za zveřejnění ve smyslu § 301 odst. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Read more

NOVÉ DOKUMENTY V ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACI

Na vědomí všem zaměstnancům CENIA, do řídící dokumentace byly přidány 2 nové dokumenty: DOD č. 2 k ROZ 4-2020 Ustanovení projektového týmu StaR a DOD č. 2 k ROZ 3-2020 Ustanovení projektového týmu PUDR Toto oznámení se považuje za prokazatelné seznámení zaměstnance s vydáním interního předpisu a za zveřejnění ve smyslu § 301 odst. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník […]

Read more

NOVÝ DOKUMENT V ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACI

Na vědomí všem zaměstnancům CENIA, do řídící dokumentace byl přidán nový dokument, SME 5-2020 Zásady pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb. SME 5-2020 zásady pro používání FKSP Toto oznámení se považuje za prokazatelné seznámení zaměstnance s vydáním interního předpisu a za zveřejnění ve smyslu § 301 odst. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Read more

NOVÝ DOKUMENT V ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACI

Na vědomí všem zaměstnancům CENIA, do řídící dokumentace byl přidán nový dokument, ROZ 10-2020 Ustanovení projektového týmu ATEZ (Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních) ROZ 10-2020 Ustanovení projektového týmu ATEZ Toto oznámení se považuje za prokazatelné seznámení zaměstnance s vydáním interního předpisu a za zveřejnění ve smyslu § 301 odst. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Read more
1 2 3 37