Hry na internetu pro téma doprava
 

http://www.skodahrou.cz/

Stránky Škoda, na nichž si lze formou kvízů a her osvojit pravidla bezpečného pohybu na silnicích a zásad žádoucího chování při manipulaci s automobily. Je zde i podkapitola Životní prostředí, kde je možnost zahrát si jednoduché hry a otestovat své znalosti v kvízech.

 

http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html

Multimediální interaktivní online hra z oblasti životního prostředí, která připomíná stolní hru. Hráč se pohybuje po ostrově, přičemž jsou mu kladeny otázky týkající se jeho chování vůči životnímu prostředí. Získává body podle toho, jaké odpovědi zvolí. Cílem hry je dělat taková rozhodnutí, která co nejvíce vylepší zdraví lidí a životní prostředí na Honoloku. Velká část otázek je zaměřena na dopravu a její vliv na životní prostředí a zdraví.

 

http://www.ekopolis.cz/menu/hra-duel.aspx

Zjednodušená online verze hry Ekopolis, která je obdobou výše popsaného Ecoville. V této verzi jde pouze o duel (hraje hráč proti počítači), stejně jako u Ecoville jde o stavbu ekologicky přátelského města, přičemž je nutné vzít v potaz i dopravní infrastrukturu.

 

http://www.hrajozemi.cz/

HRAJ O ZEMI - projekt zpracovává celkem 10 témat, která se věnují životnímu prostředí. Každé téma je zpracováno prostřednictvím online edukativní hry a tematicky zaměřeného e-kurzu. Pro téma Doprava byly vytvořeny materiály k subtématům Obecné informace o dopravě, Dopady dopravy na zdraví, Dopady dopravy na životní prostředí, Možnosti šetrného způsobu cestování a Úsporné používání auta. Stačí se zaregistrovat a můžete začít hrát.

 

http://www.primarygames.com/arcade/skill/parkingshuffle/

Na přeplněném parkovišti jsi uvízl se svým vozidlem. Zkus vyjet tak, že budeš posouvat ostatními vozidly a uvolníš si cestu ven a nasbíráš co nejvíce bodů.

 

http://www.primarygames.com/arcade/action/motorrunning/

Trenažér efektivní jízdy vylepšený o další herní prvky. Cílem je udržet automobil na silnici tak dlouho, jak je to jen možné. Čím efektivněji hráč jede, tím méně paliva používá, a tím déle zůstane jeho auto na silnici.

 

https://www.youdagames.com/online-games/youda-marina/

Strategická hra Youda Marina, v níž hráč postupně od základů buduje přístaviště.
Na začátku projde hráč výukovou misí, poté již sám organizuje výstavbu. Kromě klasických věcí, jako místo pro loď, tankování a podobné, se hráč snaží vystavět i pobřeží. Je třeba vzít v úvahu fakt, že se může přihodit nějaká nehoda či ekologická katastrofa a zajistit záchranný tým, který by případnou havárii řešil.

 

http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/environmental/errandRun/index.cfm

Errand Run je zábavná online hra, ve které má hráč za úkol vyřídit své záležitosti při využití různých způsobů dopravy tak, aby co nejméně znečistil životní prostředí. Hráč musí plánovat svou trasu efektivně, vyřizovat pochůzky v přiděleném pořadí a také zvolit typ dopravy, který budou pro jednotlivé pochůzky používat - veřejnou dopravu, taxi, automobil atp.

 

http://www.dpp.cz/pc-hry/

Hry s dopravní tématikou na portále Dopravního podniku hl. města Prahy. Hry online i k instalaci na PC.


   

http://www.zahraj.cz/klic/doprava/

Hry s tematikou řízení dopravy


 

Další zdroje:

 

http://americanhistory.si.edu/onthemove/games/game1/game1.html

Hra – pexeso na vzdělávacích stránkách o americké dopravě. Na rozcestníku stránek lze na jednom místě nalézt odkazy na hry a interaktivní aktivity pro děti, digitální muzeum dopravy a výukové materiály o dopravě v americké historii. V anglickém jazyce.

 

http://www.youtube.com/watch?v=5BtWv87V5Dg

Edukativní video pro předškolní vzdělávání. V anglickém jazyce.