Hry na internetu pro téma energie

 

http://www.energyglobe.com/cs_cz/uspory-energii/hry/pryc-se-zrouty-energie/

Účelem hry Pryč se žrouty energie je rozeznat „žrouty energie“, které nacházíme v každodenním životě, tedy spotřebiče a faktory, které zatěžují rozpočet domácností a způsobují plýtvání energiemi. Během hry rozdělené do jednotlivých úrovní odpovídajícím různým místnostem v domě a jeho okolí hráč „kliká“ na žrouty energie, za což mu přibývají body. Před každou úrovní jsou představeny jak žrouti, tak jejich šetrnější varianty.

 

http://www.energyglobe.com/cs_cz/uspory-energii/spiele/sonnenschleudern/

„Hra se sluncem“, jak napovídá její název, se dotýká tématu sluneční energie. Hraje se online a cílem je získat větší počet bodů, než protihráč.  Body se získávají přemístěním sluníček na střechu se solárními panely, čím blíže ke štítu střechy se trefí, tím více bodů hráč získá. Je potřeba odhadnout správnou sílu, kterou bude sluníčko odmrštěno směrem ke střeše.

 

http://www.cez-extra.cz/pexeso/

Graficky atraktivní varianta oblíbené hry Pexeso, v jejímž průběhu se hráč dozví zajímavé informace o fyzice, přírodních zákonech i výrobě a využití energie, které se zobrazí po odkrytí stejné dvojice obrázků. Lze nastavit až pět různých úrovní obtížnosti.

 

http://www.ecovillelejeu.com/CZ/play_game.html

Hra Ecoville – mezinárodní projekt pro střední školy. Cílem hry
je postavit město pro 15 000 obyvatel, které musí město co nejefektivněji hospodařit s energiemi a zároveň snižovat emise skleníkových plynů a produkci odpadu. Při stavbě města hráč mimo jiné sleduje, kolik energie město spotřebovává a kolik jí produkuje a snaží se o udržení rovnováhy. Pokud se zvětší rozdíl mezi vyprodukovanou a spotřebovanou energií, je třeba urychleně zjednat nápravu.

 

http://ecoagents.eea.europa.eu

Chcete se stát ekoagenty a hrát společně s dětmi z celé Evropy? Není nic snadnějšího! Staň se ekoagentem a zachraňuj společně s ostatními planetu před znečištěním, vyčerpáním zdrojů energie nebo globálním oteplováním. Po vytvoření vlastního profilu se hráči stávají součástí různých tematických misí, které jsou zpracovány do podoby komiksů. Vedle toho stránky přinášejí články související s hlavními globálními problémy i praktické "ekotipy". Stránky jsou i v českém jazyce.

 

http://www.enercities.eu/

Hra je určena pro hráče zhruba od 14 let. Úkolem je vytvořit a rozšířit virtuální město, která řeší situace týkající se znečištění ovzduší, nedostatku energie, obnovitelných zdrojů energie apod. Začíná se u malé vesničky s trochou půdy a město se může rozrůst až na úroveň metropole. Při hře je důležité sledovat rovnováhu mezi lidskými i přírodními zdroji a dostatečným zásobováním rostoucího města energií. Během hry lze vylepšovat vlastnosti postavených budov a získat tak další body za ekologii nebo energetickou účinnost.

 

http://www.powerupthegame.org/

Interaktivní hra k instalaci do počítače, jež simuluje záchranu světa po ekologické katastrofě a zábavným způsobem učí hráče, jak zacházet se zdroji a umět se chytře rozhodovat o situacích, které mohou s ohledem na stávající nešetrné nakládání se zdroji nastat. V důsledku neopatrného a nezodpovědného jednání byla vážně poškozeno životní prostředí na planetě Helios - atmosféra je ochromena oxidem uhličitým a dalšími skleníkovými plyny, planeta se ohřívá, extrémní počasí ohrožuje téměř každý ekosystém a všechny obyvatele…

 

www.hrajozemi.cz

Projekt Hraj o Zemi se zabývá celkem 10 tématy, která se věnují životnímu prostředí. Každé téma je zpracováno prostřednictvím online hry a tematicky zaměřeného e-kurzu. Pro přístup k jednotlivým hrám je potřeba se registrovat. V současnosti si lze bez nutnosti registrace zahrát druhé kolo zaměřené na téma Energie. http://hrajozemi.cz/aktualni-kolo.aspx?archiv=02

 

http://www.learn-energy.net/education/kidscorner/cs/o11/games.htm

6 her k tématu Energie

 

Další zdroje:

 

http://detem.mzp.cz/hry.shtml

Rozcestník her na stránkách MŽP

 

http://www.zroutienergie.cz/Zabava-hry/

Stránky společnosti PRE obsahující hry, kvízy a další interaktivní objekty s tématem Energie.

 

http://www.learn-energy.net/education/kidscorner/cs/o11/flashbooks.htm

Stránka s odkazy na interaktivní knihy. Jsou zde k dispozici knihy s názvy „Zmenšujte svou uhlíkovou stopu a změňte svět“, „Využijte svou sílu“, „Energie pro život“ a „Vykročte a zapojte se do dopravní revoluce“

 

http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/index_cs.htm

Climate action – portál EK pro mládež o klimatických změnách

 

http://www.carbondetectives.cz/

Uhlíkoví detektivové – portál pro školy s cíli propojit školy a žáky v Evropě, aby pomohli zpomalit klimatické změny, inspirovat mladé lidi, aby podnikli praktické kroky k šetření energií a snížení emisí oxidu uhličitého ve škole a povzbudit a podporovat učitele, aby úspory oxidu uhličitého uvedli do praxe ve své třídě.

 

http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-studenty/materialy-ke-studiu/internetove-aplikace/1.htm

Stránky ČEZ - aplikace ke studiu zdarma ke stažení – „Miniencyklopedie solární energie“, „Zajímavá fyzika – Albert Einstein“, „Rentgenové záření“, „Lasery kolem nás“,
„K vysokým energiím“ a „Pokusy z jaderné energetiky, které je možné udělat doma“

 

http://www.energeticka-akademie.cz/index.php

Malá energetická akademie - soutěž směřující k rozšíření vědomostí dětí a mládeže
o energetice a ekologii.