Hry na internetu pro téma odpady

 

http://www.ekodomov.cz/fileadmin/3_Ekovychova/Odpady_utoci/odpady_utoci.swf

Úkolem hráče je správně zatřídit odpady padající z horního okraje hracího okna. Zde se generují pouze odpady, které lze přiřadit podle příslušné úrovně hry. Úkolem je minimalizovat objem nevytříděného odpadu, dosáhnout co nejvyššího finančního zisku a optimalizovat životní prostředí. K tomu dojde, pokud se ukazatel stavu životního prostředí dostane až na pravý okraj. Hráč pak může postoupit o úroveň výš a pokračuje ve hře. Celkem má tato hra 4 úrovně. V první úrovni se třídí papír, plast, sklo a organické zbytky.

 

http://www.super-hry.com/online-317/arkady/arkady/energy-champions-trideni-odpadu

Úkolem ve hře Energy Champions - třídění odpadu, jak název napovídá, je třídit odpadky do správných kontejnerů. Hráč se snaží zachytávat odhozené odpadky a v co nejkratší čase je umístit do příslušných odpadních nádob, za což získává body a bonusy. Hra vyžaduje rychlost a soustředění, pokud se odpadky v náručí „sběrače“ nahromadí, celý náklad upustí a může začít znovu.

 

http://www.cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/$pid/CPRJ6WECYXIH/$FILE/Odpady.swf

Odpadový tetris, jak název napovídá, je variantou oblíbené hry, s tím rozdílem, že hráč nechytá tvary složené ze čtyř kostiček, ale obaly od potravin a nápojů, které pak musí přiřadit do správných kontejnerů.

 

http://www.tonda-obal.cz/

Stránky Tonda obal jsou součástí vzdělávacího programu, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Stránky jsou rozděleny na dvě části – pro děti do osmi let a pro ty starší. Je zde spousta informací o třídění odpadu, hry, kvízy, komiksy, či například pohlednice nebo spořič na obrazovku ke stažení.

 

http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/waste/trashtroopers/index.cfm

Cílem hry je odstranit z ekosystému všechny věci, které do něj nepatří – vyčistit jej tedy od odpadu. Klikáním na červené šipky se hráč pohybuje po jednotlivých částech ekosystému, pro lepší orientaci slouží mapka. Kliknutím myši pak hráč sbírá, co nepatří do přírodního prostředí

 

http://www.hryahry.cz/Michael-a-odd%C4%9Blen%C3%A9ho-sb%C4%9Bru-_6221.html

Úkolem hráče – Michala - je shromáždit všechny odpadky v parku a hodit je do příslušných popelnic. Hráč má prostor pro 5 kusů odpadků, než může sebrat další, musí nasbírané odpadky odhodit. Zároveň musí v časovém limitu přesvědčit lumpy, aby přestali odhazovat odpadky, pokud se mu to nepodaří, budou odhazovat stále více a nebude možné stihnout park uklidit.

 

http://www.recyclezone.org.uk/fz_challenge.aspx.html

Zajímavá hra, při které je třeba k tomu, aby se hráč dostal do cíle, přiřadit ke každému políčku příslušný předmět z nabídky po levé straně. Jsou zde věci k recyklaci, opětovnému užití či k vyhození. Hra je v angličtině, ale díky obrázkům lze vystačit si se základními pojmy, jakými jsou „Reuse“ (Znovu použít), „Reduce“ (Omezit), „Recycle“ (Recyklovat), či „Compost“, který snad není třeba překládat.

 

http://www.visyenviromaniacs.com.au/games/recycleFrenzy/

Odpadové šílenství – další hra o třídění, která kromě znalostí z odpadové tématiky vyžaduje i postřeh a rychlost. Do kontejnerů na papír, sklo, bioodpad a směsný odpad je potřeba rozřazovat stále přibývající druhy odpadků. Pokud hráč „vyhodí“ najednou větší skupinu patřící do stejného kontejneru, získá body navíc a rychleji mu ubývá odpad k vyhození.

http://www.alfahry.eu/flash-hra/2078/eco-challenge

Tříkolová hra, jejíž dvě kola se týkají odpadové tématiky. V prvním z nich je úkolem posbírat maximum odpadků, a to během závodu na okruhu stadionu. Druhé kolo je spíše na postřeh a přesnost a ve třetím, posledním kole, se závod ve sběru odpadků nejen zrychluje, neboť probíhá na bicyklu, ale také je třeba sebraný odpad ještě vytřídit podle materiálu- papír, plasty a kov.

 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/games/actiongames/recycle-roundup/

Další z variant her, které kombinují využití znalosti o třídění s rychlostí a postřehem. Sběračem odpadu je tentokrát veselá postavička opičáka, který vtipnými gesty a pohyby oživuje sběr odpadu v parku.

 

http://www.hrajozemi.cz/

HRAJ O ZEMI - projekt zpracovává celkem 10 témat, která se věnují životnímu prostředí. Každé téma je zpracováno prostřednictvím online edukativní hry a tematicky zaměřeného e-kurzu. Pro téma Odpady – životní cyklus výrobku byly vytvořeny materiály k subtématům Obecné informace o životním cyklu výrobku, Třídění a recyklace odpadů, Typy tříděného odpadu a jeho správné třídění, Problémy a řešení odpadového hospodářství obce, Třídění a recyklace v ČR. Stačí se zaregistrovat a můžete začít hrát.

 

http://detem.mzp.cz/hry.shtml

Rozcestník her na stránkách MŽP

 

Další zdroje:

http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/virtualni-trideni

Stránky o třídění odpadu, na kterých si lze mimo jiné virtuálně vyzkoušet, zda umíme správně třídit. Jednoduchá hra pomůže vyvést z běžných omylů, které děláme při třídění.

 

http://kids.niehs.nih.gov/explore/reduce/index.htm

Stránka pro děti s odkazy na hry, kvízy, omalovánky a další aktivity související s odpady a recyklováním. V anglickém jazyce.

 

http://montgomeryschoolsmd.org/departments/facilities/greenschoolsfocus/pdf/Funfacts.pdf

„Veselá fakta“ o recyklování. V anglickém jazyce

 

http://www.facebook.com/pages/Recycled-art-Foundation/212834848791771?fref=ts

Facebooková stránka „Recycled Art Foundation“, tedy cosi jako Nadace recyklovaného umění. Skvělé fotky objektů vytvořených převážně z věcí, které jsou pro ostatní odpadem.

 

http://pinterest.com/crcarlson14/school-recycling-fun/

Fotografie výrobků, které jsou zhotoveny z odpadu a použitých věcí.